جستجو
امروز : سه شنبه, 20 بهمن 1394

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني


نماي شماتيك از ديوار دوجداره واجزا تشكيل دهنده آن

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

ديتيل اجرائي نصب ديوارهاي دوجداره (پارتيشن)با حالت قوسي

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

ديوارهاي دوجداره (پارتيشن) قابليت نصب درب وپنجره را دارند

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

ديتيل اجرايي  براي ديوارهاي دوجداره

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

ديتيل اجرايي اتصال ديوارها با زوياي مختلف

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

اجراي ديوارهاي پوششي با پانل  و بدون سازه فلزي

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

دو طريق چيدمان پانل هاي 2400*1200 ميليمتري سقف كاذب و فواصل استاندارد پيچ نمودن آن به پروفيل ها

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 


اجراي پوشش ضد حريق ستون ها با پشم سنگ و پانل هاي VFB

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

 

ستون هاي پوشش داده شده با پانل ضد حريقVFB

 

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

 

اجراي سازه ديواره داخلي

 

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

 

نصب عايق پشم سنگ

 

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني

 

 

 

نصب پانل

 

 

 

ديوار هاي كاذب پوششي و پيراموني